Γ. ΚΑΒΒΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Για παραγγελίες καλέστε μας
στο 2810 881440
  Επεξεργασία - Τυποποίηση  
Εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων EN ISO 22000:2005 και με τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων με κωδικό μονάδας EL91RAB1, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές σφαγής αυτών, έχουμε διασφαλίσει κωδικό σφαγείου: P55 για την παραγωγή και εμπορία κρέατος κουνελιού στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για εξαγωγές προς τρίτες χώρες.