Γ. ΚΑΒΒΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Για παραγγελίες καλέστε μας
στο 2810 881440
  Εκτροφή  
Η μονάδα μας μπορεί και παράγει σταθερές ποσότητες και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τον αριθμό των παραγόμενων ζώων, ανάλογα με τη ζήτηση του κρέατος.

Επίσης αυτό που μας ξεχωρίζει είναι τα σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά της γεύσης του κουνελήσιου κρέατος, χάρη στην σταθερή ποιότητα των κρητικών ζωοτροφών και στις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης και καθαριότητας των ζώων.